Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de zoekbalk Ga naar voettekst
Tweedehands logo

Staat Gebruikt
Omschrijving
Archivistiek; broncommentaren •  100 jaar Rijksarchiefgebouw Assen 1901-2001 / (Assen : Drents Archief, 2001) (20 p. ; ill.) --- € 0,50•   G.M. van van Aalst, Het archief van de N.V. Maatschappij van Nassau La Lecq (1274) 1888-1947 ('s-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-Holland, 1985) (XXXIX, 367 p.; ill., tab.; 30 cm) index --- Inventarisreeks Rijksarchieven in Holland 42 --- € 1,00•   G.M. van Aalst, Archief van de familie Van Assendelft de Coningh 1645-1959 ('s-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-Holland, 1975) (52 p.; ill.; 30 cm) index --- Inventarisreeks Rijksarchieven in Holland 4 --- € 1,50•  Nederland in stukken : beeldkroniek van Nederlandse archieven / F. van Anrooy e.a. (Haarlem : Fibula van Dishoeck, 1979) (195 p. ; ill. ; 30 cm) --- € 3,95•  De archieven in Gelderland / L.M.Th.L. Hustinx e.a. (red.) (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1979) (XLII, 283 p. ; 22 cm) Registers --- Overzichten van de archieven en verzamelingen ... in Nederland 2 --- € 2,95•   A. von Brandt, Werkzeug des Historikers : eine Einführung in die historische Hilfswissenschaften (Stuttgart : W. Kohlhammer Verlag, 1959) (203 p. ; ill.)(5. Aufl.) register, bibliogr.; beetje zwart op de snede, verder net ex. --- € 1,95 • W.A. Fasel, De Alkmaarse rechtsbronnen (Alkmaar : Gemeentearchief, z.j. (ca. 1985)) (2 dln (427 p.)) (gelumbackt)  --- € 4,95•   W.J. Formsma, Gids voor de Nederlandse archieven (Bussum : Fibula van Dishoeck, 1967) (110 p. ; ill.) --- Fibulareeks 21 --- € 1,50 •   Alfred Gerstenkorn und Maria Theresia Rolland, Vorstudie zu einem Thesaurusführer (Frankfurt a/Main : Gesellschaft für Information und Dokumentation, 1981) (177 p.) --- Aktuelle Beiträge und Berichte 7 --- € 2,95 •   Vilan van de Loo, 'Moet terug, Privaat eigendom' : de roof, het zoekraken en de uiteindelijke terugkeer van de IAV-archieven (Amsterdam : Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, 2003) (42 p. ; ill.) --- € 1,95 •  Manuel d'archivistique : théorie et pratique des archives publiques en France / élaborée par l'Association des Archivistes Français (Paris : SEVPEN, 1970) (805 p.) [rug verschoten] --- € 5,95•   Mieke Schaap, Inventaris van de archieven van de BB-kring Zuid-Holland IV (later: Zuid-Holland d) - centrumgemeente Gouda 1949 - 1986 (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1991) (86 p. ; ill. ; 30 cm) [plastic ringband] lijst van kaarten en plattegronden --- Midden-Hollandse toegangen 4 --- € 1,95•   T.R. Schellenberg, The management of archives (New York etc. : Columbia UP, 1966) (XXVI, 383 p.)(2nd pr.) index, noten --- € 5,95•  Spiegel van behoudenis : restauratie van archivalia : catalogus 7 juni - 25 juli 1973 / H. Leeuwenberg e.a. (red.) (Utrecht : Rijksarchief, 1973) (75 p.; 30 cm) --- € 1,00•  Thesaurus / red. P.A.M. van Goch ('s-Gravenhage : Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1991) (XIX, 243 p.) [paperback] (2e geh.gewijz. dr.) --- € 2,95•  Gouda -- C.H.J. Helders, Inventaris van het archief van de Bank van Lening te Gouda (Gouda : Gem. archief, 1967) (17 p.) [geniet] --- € 1,95•  Gouda -- A.P. Hoekstra, Inventaris van de archieven van de N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda - Apollo (1853) 1858 - 1960 (1969) (Gouda : Gem. archiefdienst, 1987) (195 p. ; ill.) [gelumbackt] index --- Goudse toegangen 1 --- € 4,95•  Gouda -- S.R. Straub, Inventaris van de archieven van het openbaar slachthuis en de vleeskeuringsdienst te Gouda, 1928 - 1984 (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1993) (39 p. ; ill.) [gebrocheerd] Lijsten van bestuurders en functionarissen --- Midden-Hollandse toegangen 6 --- € 2,50•  Moergestel -- Mathilde Bruning, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Moergestel 1455-1811 ('s-Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1974) (XXXII, 78 p.; krt.; 30 cm) --- Inventarisreeks Rijksarchief Noord-Brabant 12 --- € 1,50•  Oud en Nieuw Gastel -- Albert Delahaye, De archieven van Oud en Nieuw Gastel (Oud en Nieuw Gastel, Gemeentebestuur / Streekarchief Nassau-Brabant, 1964) (210 p.; 30 cm) Regesten; index --- € 1,50•  Waalwijk -- A.L. de Graaff, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Waalwijk 1531-1811 ('s-Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1970) (111 p.; 30 cm) --- Inventarisreeks Rijksarchief Noord-Brabant 7 --- € 1,95•  Waddinxveen -- Archief-inventaris 1340 - 1937 / gemeente Waddinxveen (Waddinxveen : eigen uitg., (ca. 1975)) (90 p.) [gelumbackt; voorplat beschadigd] --- € 2,95   Boek- en bibliotheekwetenschap •   Alfred Gerstenkorn und Maria Theresia Rolland, Vorstudie zu einem Thesaurusführer (Frankfurt a/Main : Gesellschaft für Information und Dokumentation, 1981) (177 p.) --- Aktuelle Beiträge und Berichte 7 --- € 2,95•  Register voortgezet onderwijs : onderwerpen met SISO-kodering voor de schoolmediatheek / red. dienst schoolmediatheken van het NBLC ('s-Gravenhage : Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum, 1986) (164 p.) [geb. resp. gebrocheerd] (3e dr.) + bijgevoegd: Alles op een rijtje : de schoolmediatheek in het basisonderwijs (60 p.) (idem, 1989) + Regels voor de titelbeschrijving 6 : sorteerregels (1981) --- € 1,95•  Syllabi voor de basisopleiding speciale bibliotheken G.O.-A 1/2 - 1986/1987 / Stichting Gemeenschappelijke Opleiding voor Archief, documentatie en informatiebewerking ('s-Gravenhage : eigen uitg., 1986) [ordner met losbladige teksten resp. gelumbackt] GO-A bibliotheekopleiding + bijgevoegd: Beschrijven van bibliotheekstukken : "titelbeschrijven" (53 p.) + modellenboek (70 p.) (idem, 1987) --- € 4,95

Vergelijkbare advertenties