Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de zoekbalk Ga naar voettekst
Tweedehands logo

Er zijn geen afbeeldingen
Omschrijving
Chaotische tijden, Charles Handy, 1993, 221 blz. 13x21 cm, harde kaft met wikkelomslag, op schutblad staat sticker met tekst opBusiness bibliotheekOrganisaties in een wereld op z'n kopInhoud:Inspirerende visie op de revolutionaire veranderingen die opindustrieel en economisch gebied plaatsvinden. Ze zijn zichtbaar in denieuwe ontwikkelingen in de technologie, in de verschuiving vanongeschoolde naar geschoolde arbeid en in het feit dat banen voor hetleven vrijwel verdwenen zijn. Ze zullen niet alleen onze werkplek maarook het onderwijs en ons privé-leven drastisch wijzigen...

Vergelijkbare advertenties